Air China

Daocheng

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Yading Daocheng in Daocheng (China).

Yichun

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Yichun Mingyueshan Airport in Yichun (China).

Yangzhou

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Yangzhou Taizhou Airport in Yangzhou (China).

Bayannur

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Bayannur in Bayannur (China).

Fuyang

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Fuyang Airport in Fuyang (China).

Wuhai

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Wuhai in Wuhai (China).

Hami

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Hami Airport in Hami (China).

Chaoyang

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Chaoyang Airport in Chaoyang (China).

ji An

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Jing Gang Shan Airport in ji An (China).

Yuncheng

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Zhangxiao in Yuncheng (China).