Boeroendi

Kirundo

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Kirundo in Kirundo (Boeroendi).

Gitega

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Gitega in Gitega (Boeroendi).

Bujumbura

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld International in Bujumbura (Boeroendi).