Rusland

Tarko-Sale

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Tarko-Sale in Tarko-Sale (Rusland).

Tobolsk

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Tobolsk in Tobolsk (Rusland).

Tomsk

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Tomsk in Tomsk (Rusland).

Plastun

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Plastun in Plastun (Rusland).

Tyumen

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Roschino in Tyumen (Rusland).

Turukhansk

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Turukhansk in Turukhansk (Rusland).

Bor

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Podkamennaya Tunguska in Bor (Rusland).

Taganrog

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Taganrog in Taganrog (Rusland).

Tambov

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Tambov in Tambov (Rusland).

Strzhewoi

Aankomsttijden en vertrektijden vanaf vliegveld Strzhewoi in Strzhewoi (Rusland).